Alkmaar Guardians

Dé Basketbalvereniging van Alkmaar

Fluiten en schrijven
Facebook Pagina
FanStore

Laatste nieuws

Mededelingen van het bestuur

Uit de laatste bestuursvergadering:

  • Op het eind van het seizoen constateren we dat niet iedereen zuinig met materiaal omgaat. Graag aandacht hiervoor.
  • Teamindelingen en trainingsschema staan op de website.
  • Vanaf volgend jaar zal er strenger toegezien worden op het op tijd betalen van je contributie.
  • De Voorzitter en de secretaris stellen zich niet herkiesbaar op de ALV, welke gehouden wordt op 1 november. Zet de datum in je agenda.

Wist je dat:

  • We gaan genieten van de zomervakantie, maar ook dat we werken aan het nieuwe seizoen. En iedereen veel plezier en mooi weer wensen.

Verzoekjes (herhaling):

  • Er zijn nog steeds vacatures in het bestuur, we zijn op zoek naar 4 bestuursleden, meldt je aan bij de voorzitter.

Spreuk van de maand:

Dit is een verhaal over vier mensen:

Genaamd allemaal, iedereen, iemand en niemand.

Er moest een belangrijk werk verricht worden.

En Allemaal was er zeker van dat Iemand het zou doen.

Iedereen had het kunnen doen.

Maar Niemand deed het.

Daarover was Iemand heel kwaad.

Want het was toch de taak van Allemaal?

Allemaal dacht dat Iedereen het wel zou doen.

Maar Niemand realiseerde zich dat Allemaal het niet zou doen.

Het einde van het liedje was dat Iedereen Allemaal de schuld gaf, omdat Niemand deed wat Iedereen had kunnen doen.

 

 

 

 

 

 

Wedstrijdverslagen

Komende thuiswedstrijden

Datum TijdThuis PloegUit Ploeg

Uitslagen afgelopen wedstrijden

Thuis PloegUit PloegUitslag

Sponsors van Alkmaar Guardians