Nieuwe penningmeester

Met ingang van heden is het penningmeesterschap van Debby Rigter overgenomen door Jolanda Raven.

Debby bedankt voor het beheer van de penningen en Jolanda, succes met deze belangrijke taak.

 

Namens het bestuur,

Taco Huberts

Voorzitter.

Dit jaar geen Basketball’s Cool

Met grote spijt moeten wij meedelen dat het dit jaar niet gaat lukken om de Basketball’s Cool voort te zetten. Alkmaar Guardians heeft grote moeite om voldoende vrijwilligers te vinden om teams te begeleiden met als gevolg dat de doorstroming vanuit de Basketball’s Cool naar de vereniging volledig tot stilstand is gekomen. Deze doorstroming is voor Alkmaar Guardians een voorwaarde voor het investeren in de Basketball’s Cool.

Vanzelfsprekend vinden we het zeer teleurstellend dat we deze beslissing moesten nemen. Tot het laatste moment hadden we de hoop dat het toch nog zou lukken en we begrijpen dat dit deze mededeling bij een aantal gezinnen ook reden voor flinke teleurstelling is, onze excuses hier voor.

Binnenkort communiceren we op deze plek wanneer de ongebruikte strippen omgeruild kunnen worden voor cash á € 2,- per ongebruikte strip.

Alkmaar Guardians gaat dit jaar haar best doen om er voor te zorgen dat er in het seizoen 2018-2019 weer genoeg trainers zijn, helaas kunnen we dit niet beloven.

Namens het bestuur,

Voorzitter

Taco Huberts.