Bestuur Alkmaar Guardians

Taco Huberts
Voorzitter
M: 072-5619563
voorzitter@alkmaarguardians.nl
Algemene zaken, veilig sportklimaat
Ingrid Moes
Penningmeester
T: 06-25553077
penningmeester@alkmaarguardians.nl
Contributie Sponsorzaken
Jolanda Raven
Algemeen Bestuurslid
T: 06-11869284
scheidsrechterzaken@alkmaarguardians.nl
Scheidsrechterzaken en opleiding
Frans Bol
Secretariaat
T: 072-5622101 of 06-10864644
Secretariaat@alkmaarguardians.nl
Correspondentie, per email
Lars Godecke
Technische Commissie
TC@alkmaarguardians.nlAanmelden nieuwe leden, teamindelingen, trainingsschema’s
Sander Mohrs
Bestuurslid
M: 06-27506754
sandermohrs@hotmail.com
Sabrine de Breij
Ledenadministratie
ledenadministratie@alkmaarguardians.nl Sportlink gegevens

Commissies

Sabine de Breij
Ledenadministratie
ledenadministratie@alkmaarguardians.nl Opzeggen lidmaatschap
Sportlink
Jacqueline Insing
Wedstrijd-secretariaat
M: 06-29073800
jacquelineinsing@hotmail.com
Opstellen tafels en scheidsrechters
Wilma Bol
Wedstrijd-secretariaat
M: 06-50511729
T: 072-5622101
wedstrijdsecretariaat@alkmaarguardians.nl
Wedstrijd secretariaat
Wedstrijdwijzigingen
Jeroen Smit
Webmaster
M: 06-51439811
webmaster@alkmaarguardians.nl
Correspondentie, per email
Rob Visser
Materiaal-commissie
T: 06-10910183Materiaal
Tanja Visserclub tenues
Maurits Kool
Fysio
T: 06-10979112Fysio
Leonie Molenaar
Vertrouwens-contactpersoon
Leonie.Molenaar@alkmaarguardians.nl Vertrouwens-contactpersoon
Nicole Waijers
Vertrouwens-contactpersoon
Nicole.Waijers@alkmaarguardians.nl Vertrouwens-contactpersoon
Lisanne van den Hoek
TC Trainers Coaches
TC@alkmaarguardians.nl
Denise Godecke
TC Trainers Coaches
T: 06-57337522 (liefst WhatsApp)
TC@alkmaarguardians.nl
denisegodecke@gmail.com
Joris Anema
Beheerder Wachtlijst
TC@alkmaarguardians.nl
Joëlle Boëtiuss
TC Administratie
TC@alkmaarguardians.nl