Laatste Nieuws

Uitnodiging voor: De Algemene Leden Vergadering (ALV)

Aan alle:

 • Leden van BBV Alkmaar Guardians
 • Ouders en verzorgers van jeugdleden
 • Bestuur, vrijwilligers en trainer/ coaches

Datum :             10 november 2017

Tijd:                    20:00uur

Locatie:             kantine DAW

Agenda ALV :

 • Opening en mededelingen
 • Notulen ALV 2016
 • Terugblik afgelopen seizoen
 • Balans en Winst- en Verliesrekening
 • Verslag kascontrole
 • Vooruitblik seizoen 2017-2018
 • Begroting 2017-2018
 • Vastellen contributie 2018-2019
 • Afscheid aftredende bestuursleden
 • Benoemingen nieuwe bestuursleden
 • Benoeming nieuwe kascontrole commissie.
 • Overige punten

Pauze:

Vervolg en toekomstbeeld AG n.a.v. brief van 1 juli 2017

Sluiting en gezellig napraten.

Bestuurswisseling binnen Alkmaar Guardians

Bert Veldkamp is gestopt als secretaris. Frans Bol zal deze taak overnemen. Tot de ledenvergadering in november zal dit op Interim basis zijn, tijdens de ledenvergadering kan dit bekrachtigt worden voor de periode erna.

Bert, dank je voor je inzet en Frans, veel succes!

Nieuwe penningmeester

Met ingang van heden is het penningmeesterschap van Debby Rigter overgenomen door Jolanda Raven.

Debby bedankt voor het beheer van de penningen en Jolanda, succes met deze belangrijke taak.

Namens het bestuur,

Taco Huberts

Voorzitter.

Dit jaar geen Basketball’s Cool

Met grote spijt moeten wij meedelen dat het dit jaar niet gaat lukken om de Basketball’s Cool voort te zetten. Alkmaar Guardians heeft grote moeite om voldoende vrijwilligers te vinden om teams te begeleiden met als gevolg dat de doorstroming vanuit de Basketball’s Cool naar de vereniging volledig tot stilstand is gekomen. Deze doorstroming is voor Alkmaar Guardians een voorwaarde voor het investeren in de Basketball’s Cool.

Vanzelfsprekend vinden we het zeer teleurstellend dat we deze beslissing moesten nemen. Tot het laatste moment hadden we de hoop dat het toch nog zou lukken en we begrijpen dat dit deze mededeling bij een aantal gezinnen ook reden voor flinke teleurstelling is, onze excuses hier voor.

Binnenkort communiceren we op deze plek wanneer de ongebruikte strippen omgeruild kunnen worden voor cash á € 2,- per ongebruikte strip.

Alkmaar Guardians gaat dit jaar haar best doen om er voor te zorgen dat er in het seizoen 2018-2019 weer genoeg trainers zijn, helaas kunnen we dit niet beloven.

Namens het bestuur,

Voorzitter

Taco Huberts.

Denk met ons mee over de toekomst van Alkmaar Guardians!

Denk met ons mee over de toekomst van Alkmaar Guardians! Hoe? Lees daarvoor onze brief van 1 juli, met een terugblik én een vooruitblik. En reageer! Op basis van jullie reacties maken we een voorstel voor de Algemene Ledenvergadering in het najaar. Voor nu wensen we iedereen een fijne zomer! Het bestuur.

Voorlopig teamindeling nieuw seizoen

Er wordt weer hard gewerkt aan de teamindeling voor het nieuwe seizoen.

De eerste voorlopige versie vind je hier

Nieuws archief

Aankomende wedstrijden

Datum TijdThuis PloegUit Ploeg
28-10-2017 16:30Alkm.Guardians X14 1MBCA Amstelveen X14 3
28-10-2017 16:30Alkm.Guardians M16 2HBC M16 1
28-10-2017 16:30Alkm.Guardians X14 2Volendam V14 1
28-10-2017 18:15Alkm.Guardians V18 1VBC Akrides V18 1
28-10-2017 18:15Alkm.Guardians VSE 2Onze Gezellen VSE 3
28-10-2017 18:15Alkm.Guardians MSE 2Onze Gezellen MSE 3
28-10-2017 20:00Alkm.Guardians MSE 3Wiringherlant MSE 1
28-10-2017 20:00Alkm.Guardians VSE 1BV Amsterdam VSE 2