Laatste Nieuws

Terugblik ALV 10-nov-2017

Beste leden,

Terugblik ALV 10-nov-2017

De Algemene Leden Vergadering (ALV) van 10 november was zeer goed bezocht. Mogelijk dat dit te maken had met de agenda. Een belangrijk agendapunt was namelijk de brandbrief welke vanuit het bestuur naar alle leden verstuurd was.

Na de opening van Voorzitter Taco Huberts bleek al snel dat er geen op- en aanmerkingen voor het bestuur waren, Onze club heeft een goed seizoen achter de rug en financieel zijn we ook zeer gezond.

Wel sprak Taco zijn bezorgdheid uit over de aanmeldingen van nieuwe vrijwilligers. Twee teams dreigden namelijk niet ingeschreven te kunnen worden voor de competitie. Gelukkig stonden er een paar enthousiaste ouders klaar die de teams gaan begeleiden. Het Bestuur en diverse commissies van Alkmaar Guardians moeten echt versterking krijgen, als we willen blijven bestaan, is de mening van het bestuur.

Bert Veldkamp (3 jaar secretaris), Judith Mohrs (bijna 6 jaar bestuurslid) en Ruud IJpelaan (15+ jaar voorzitter TC) hadden aangegeven niet meer herkiesbaar te zijn. Namens alle leden bedankte Taco ze voor hun inzet, en overhandigde hij een welverdiend presentje. Voor Ruud nam Taco iets meer tijd omdat Ruud voor zijn jarenlange inzet door het bestuur tot Erelid benoemd werd.

Frans Bol werd voorgedragen als nieuwe secretaris, als opvolger van Bert Veldkamp

Na een korte pauze kwam de brandbrief ter sprake, en werd nog eens nadrukkelijk gezegd dat we aan het eind van de ALV minimaal 5 nieuwe vrijwilligers wilden hebben. Deze vrijwilligers zijn echt nodig om het seizoen 2018-2019, te kunnen starten.  Alle aanwezigen werden uitgenodigd om onder het genot van een drankje de vacaturelijst te bekijken en met elkaar te discussiëren over de openstaande plekken.

Al snel werd duidelijk dat iedereen echt een Alkmaar Guardians hart heeft.

Het resultaat van deze sessie was overweldigend. Per 1 januari neemt Ingrid Moes het penningmeesterschap over van Jolanda Raven. Lars Godecke, Lisanne v.d. Hoek, Joelle Boetius, Denise Godecke en Joris Anema, gaan als groep de Technische Commissie op zich nemen. En er zijn twee kandidaten die geïnteresseerd zijn in de functie van het wedstrijdsecretariaat.

Naast deze positieve afsluiting zijn er ook nog een aantal enthousiaste leden die graag wat voor Alkmaar Guardians willen gaan betekenen. Het bestuur zal met deze groep in gesprek gaan om  de ideeën verder uit te werken.

Om 22:00uur sloot de voorzitter de vergadering en bedankte iedereen voor zijn de positieve bijdrage aan deze ALV. En dat we als bestuur zeer blij zijn dat we door kunnen gaan met deze geweldige club.

Vriendelijke groet,

Bestuur BBV Alkmaar Guardians

Bedankt!

Tijdens de druk bezochte Algemene Leden Vergadering op 10 november 2017, van Alkmaar Guardians. Zijn aftredende bestuursleden in het zonnetje gezet.

Judith Mohrs werd bedankt met een theeboeket, voor haar inzet gedurende de ruim 5 jaar dat ze in het bestuur gezeten heeft.

Bert Veldkamp was na was na 3 jaar secretariaat niet herkiesbaar. Bert werd bedankt voor zijn professionele inbreng, met een lekker flesje.

Ruud IJpenlaan stelde zich ook niet herkiesbaar. Ruud is jarenlang het boegbeeld van de TC geweest. Daarnaast heeft Ruud zich ook op vele andere vlakken zeer verdienstelijk gemaakt voor “zijn” Alkmaar Guardians.

Naast een fles van Ruud’s favoriete drank en afscheidspresentje, werd Ruud door het bestuur tot ERELID van Alkmaar Guardians benoemd.

Digitale Wedstrijd Formulier

We gaan per 11-11-2017 werken met het Digitale Wedstrijdformulier. Dit betekent dat er tablets op de tafel liggen waarmee gewerkt gaat worden.

Voor degenen die opgesteld staan in het programma: help elkaar!

Elke vereniging moet ermee gaan werken, dus ook wij.

Het zal in het begin wennen zijn, maar met elkaar moet het lukken.

Ga als je niet opgesteld staat ook kijken in de hal, zodat je ermee vertrouwd raakt.  

Stap voor stap uitleg tijdens de wedstrijd

Uitleg app met links naar video’s

Algemene uitleg App

Uitnodiging voor: De Algemene Leden Vergadering (ALV)

Aan alle:

 • Leden van BBV Alkmaar Guardians
 • Ouders en verzorgers van jeugdleden
 • Bestuur, vrijwilligers en trainer/ coaches

Datum :             10 november 2017

Tijd:                    20:00uur

Locatie:             kantine DAW

Agenda ALV :

 • Opening en mededelingen
 • Notulen ALV 2016
 • Terugblik afgelopen seizoen
 • Balans en Winst- en Verliesrekening
 • Verslag kascontrole
 • Vooruitblik seizoen 2017-2018
 • Begroting 2017-2018
 • Vastellen contributie 2018-2019
 • Afscheid aftredende bestuursleden
 • Benoemingen nieuwe bestuursleden
 • Benoeming nieuwe kascontrole commissie.
 • Overige punten

Pauze:

Vervolg en toekomstbeeld AG n.a.v. brief van 1 juli 2017

Sluiting en gezellig napraten.

Bestuurswisseling binnen Alkmaar Guardians

Bert Veldkamp is gestopt als secretaris. Frans Bol zal deze taak overnemen. Tot de ledenvergadering in november zal dit op Interim basis zijn, tijdens de ledenvergadering kan dit bekrachtigt worden voor de periode erna.

Bert, dank je voor je inzet en Frans, veel succes!

Nieuwe penningmeester

Met ingang van heden is het penningmeesterschap van Debby Rigter overgenomen door Jolanda Raven.

Debby bedankt voor het beheer van de penningen en Jolanda, succes met deze belangrijke taak.

Namens het bestuur,

Taco Huberts

Voorzitter.

Nieuws archief

Aankomende wedstrijden

Datum TijdThuis PloegUit Ploeg
16-12-2017 16:30Alkm.Guardians M16 2Racing Beverwijk M16 1
16-12-2017 16:30Alkm.Guardians X14 1Blue Stars X14 1
16-12-2017 16:30Alkm.Guardians X14 2Racing Beverwijk X14 2
16-12-2017 18:15Alkm.Guardians MSE 1The Challengers MSE 1
16-12-2017 18:15Alkm.Guardians V18 1Racing Beverwijk V18 1
16-12-2017 18:15Alkm.Guardians VSE 2DIOS VSE 1
16-12-2017 20:00Alkm.Guardians MSE 3D.E.D. MSE 4
16-12-2017 20:00Alkm.Guardians VSE 1U.S. VSE 3
16-12-2017 20:00Alkm.Guardians MSE 2Racing Beverwijk MSE 2