Laatste Nieuws

Inloopspreekuur Bestuur Alkmaar Guardians

Beste leden,

Op de Algemene Leden Vergadering werd door enkele leden zeer goede suggesties gedaan, om onze club gezond te houden. Maar ook de wens om met het bestuur van gedachte wisselen, over de ideeën en suggesties die bij jullie leven.

Als bestuur waren, en zijn we erg blij met jullie input en ideeën. Echter, organisatorisch is zeer lastig om iedereen op een bestuursvergadering uit te nodigen.

Om voldoende tijd en ruimte te bieden, nodigen we de leden die dit willen, graag uit voor een gesprek met het bestuur. Afhankelijk van het onderwerp waar je over wilt praten zal er een of meerdere bestuursleden met je in gesprek gaan.

Stuur een email naar Frans Bol

Secretariaat@Alkmaarguardians.nl

Geef hierbij aan over welk onderwerp je graag met het bestuur over wilt praten.

Frans zal dan een afspraak inplannen tussen jou/jullie en de beftreffende bestuursleden.

Terugblik ALV 10-nov-2017

Beste leden,

Terugblik ALV 10-nov-2017

De Algemene Leden Vergadering (ALV) van 10 november was zeer goed bezocht. Mogelijk dat dit te maken had met de agenda. Een belangrijk agendapunt was namelijk de brandbrief welke vanuit het bestuur naar alle leden verstuurd was.

Na de opening van Voorzitter Taco Huberts bleek al snel dat er geen op- en aanmerkingen voor het bestuur waren, Onze club heeft een goed seizoen achter de rug en financieel zijn we ook zeer gezond.

Wel sprak Taco zijn bezorgdheid uit over de aanmeldingen van nieuwe vrijwilligers. Twee teams dreigden namelijk niet ingeschreven te kunnen worden voor de competitie. Gelukkig stonden er een paar enthousiaste ouders klaar die de teams gaan begeleiden. Het Bestuur en diverse commissies van Alkmaar Guardians moeten echt versterking krijgen, als we willen blijven bestaan, is de mening van het bestuur.

Bert Veldkamp (3 jaar secretaris), Judith Mohrs (bijna 6 jaar bestuurslid) en Ruud IJpelaan (15+ jaar voorzitter TC) hadden aangegeven niet meer herkiesbaar te zijn. Namens alle leden bedankte Taco ze voor hun inzet, en overhandigde hij een welverdiend presentje. Voor Ruud nam Taco iets meer tijd omdat Ruud voor zijn jarenlange inzet door het bestuur tot Erelid benoemd werd.

Frans Bol werd voorgedragen als nieuwe secretaris, als opvolger van Bert Veldkamp

Na een korte pauze kwam de brandbrief ter sprake, en werd nog eens nadrukkelijk gezegd dat we aan het eind van de ALV minimaal 5 nieuwe vrijwilligers wilden hebben. Deze vrijwilligers zijn echt nodig om het seizoen 2018-2019, te kunnen starten.  Alle aanwezigen werden uitgenodigd om onder het genot van een drankje de vacaturelijst te bekijken en met elkaar te discussiëren over de openstaande plekken.

Al snel werd duidelijk dat iedereen echt een Alkmaar Guardians hart heeft.

Het resultaat van deze sessie was overweldigend. Per 1 januari neemt Ingrid Moes het penningmeesterschap over van Jolanda Raven. Lars Godecke, Lisanne v.d. Hoek, Joelle Boetius, Denise Godecke en Joris Anema, gaan als groep de Technische Commissie op zich nemen. En er zijn twee kandidaten die geïnteresseerd zijn in de functie van het wedstrijdsecretariaat.

Naast deze positieve afsluiting zijn er ook nog een aantal enthousiaste leden die graag wat voor Alkmaar Guardians willen gaan betekenen. Het bestuur zal met deze groep in gesprek gaan om  de ideeën verder uit te werken.

Om 22:00uur sloot de voorzitter de vergadering en bedankte iedereen voor zijn de positieve bijdrage aan deze ALV. En dat we als bestuur zeer blij zijn dat we door kunnen gaan met deze geweldige club.

Vriendelijke groet,

Bestuur BBV Alkmaar Guardians

Nieuws archief

Aankomende wedstrijden

Datum TijdThuis PloegUit Ploeg