Laatste Nieuws

Jeanne Gödecke gestopt als ledenadministrateur

Afgelopen vrijdag op de Algemene Ledenvergadering (ALV) nam Jeanne Gödecke afscheid als ledenadministateur. Zij heeft deze functie maar liefst 22 jaar vervuld. Een enorme bijdrage aan het functioneren van Alkmaar Guardians! Uit handen van Taco Huberts ontving zij vrijdag een bos bloemen en een puzzel van duizend stukjes. Daarmee kan ze hopelijk letterlijk en figuurlijk de gaten vullen die er de komende lange winteravonden voor haar zullen ontstaan. Jeanne, namens alle leden van Alkmaar Guardians: nogmaals hartelijk dank voor jouw inzet van de afgelopen decennia! En gelukkig blijf je op vele andere fronten nog actief binnen AG.  Sabine de Breij gaat Jeanne opvolgen. Sabine: fijn dat jij dit oppakt, veel plezier en succes!

Verslag Ledenvergadering

Op vrijdag 28 oktober is weer de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden. Bij geen enkele sportvereniging is dat een erg populaire tijdsbesteding. Maar elke vereniging is statutair verplicht er een te organiseren. En het is niet onbelangrijk, omdat er belangrijke besluiten kunnen worden genomen over het reilen en zeilen van de club. De leden kunnen via de ALV het bestuur controleren en het bestuursbeleid beïnvloeden. Daarom voor jullie in elk geval even de belangrijkste besluiten van vrijdag op een rij.

  • De kascontrolecommissie heeft het financieel beheer gecontroleerd, en is tot de conclusie gekomen dat alles in orde is.
  • De begroting voor het seizoen 2016-2017 is goedgekeurd. De leden hebben ingestemd met 2% indexering van de contributie in seizoen 2017-2018.
  • Taco Huberts is benoemd als nieuwe voorzitter, Debby Rigter als penningmeester. Er is nog een vacature in het bestuur: neem voor meer informatie contact op met Taco Huberts of Bert Veldkamp (secretaris). Frans Bol is benoemd als lid van de kascontrolecommissie; hij volgt Ciska Haver op die volgens rooster aftreedt (je mag dit steeds maar 2 jaar achter elkaar doen).
  • De leden hebben ingestemd met de volgende speerpunten in het beleid: veilig sportklimaat en bevordering van sportiviteit en respect; onderzoek naar de mogelijkheden van een nieuw basketbalaanbod, zoals 3 tegen 3; meer aandacht voor sponsoring en PR.

Het nieuwe “oliebollen” toernooi 2017

Het is dit jaar niet mogelijk om het toernooi aan het eind van het jaar te houden. Dit in verband met Kerstmis en Oud- en Nieuwsjaarsdag.
Maar gelukkig is het eerste weekend een speelvrijweekend dus:

Datum:
Zaterdag 7 januari 2017

Tijden:

van 11:00uur (zaal open) tot 18:30uur
18:00uur prijsuitreiking
Tot 18:30uur kantine open voor het afsluitende Nieuwjaars drankje!

Voor wie:
Voor alle leden van Alkmaar Guardians  met familie, vrienden, kennissen, enthousiaste basketballers.
Wel dient ieder team minimaal één basketballer in haar midden te hebben, die kan fluiten bij andere wedstrijden.

Schrijf jouw team direct in!

Let op dat je in het opmerkingenveld alle gegevens correct invult!

Gevonden voorwerpen

Gevonden zaterdag 8 oktober in de Hoornse Vaart.

Baseball jack maat 158-164.

Spullen zijn op te halen bij: Moraviestraat 2, 1827 ED Alkmaar.
Tel: 072-5622101.

ALV 2016-2017 (incl agenda)

Beste leden,

Hierbij willen we jullie uitnodigen voor de ALV van het seizoen 2016-2017 om 20:00 in het clubgebouw van DAW (naast de Hoornse Vaart).
Agenda
1. Opening en mededelingen
2. Notulen 6 november 2015
3. Terugblik 2015-2016
4. Balans, verlies- en winstrekening 2015-2016, verslag Kascontrolecommissie
5. Vooruitblik 2017-2018
6. Begroting 2016-2017 en vaststellen contributie 2017-2018
7. Afscheid
8. Benoemingen
9. Overige agendapunten
10. Tops en tips
11. Sluiting en nazit

Geef via Facebook aan of je aanwezig zult zijn! Link

Wil je de stukken graag voor het overleg ontvangen?
Stuur dan een mail naar: secretariaat@alkmaarguardians.nl

Met sportieve groeten,
Het bestuur

Mededeling Ledenadministratie

Na 22 jaar stop ik met mijn werkzaamheden voor de ledenadministratie. Voor de werkzaamheden zijn drie andere vrijwilligers gevonden.

Vanaf heden zal Tanja Visser de bestellingen voor nieuwe tenues op zich nemen.

Voor de reserveshirts mag je contact opnemen met Ciska Haver. In het wedstrijdprogramma zal haar telefoonnummer genoemd staan, als je de shirts nodig hebt.

Voor alle andere zaken omtrent de ledenadministratie is Sabine de Breij vanaf 13 september het aanspreekpunt. Ze is te benaderen via het bekende e-mailadres: ledenadministratie@alkmaarguardians.nl .

Ik dank jullie voor de fijne samenwerking in de afgelopen jaren en wens jullie een goed en sportief seizoen!

Groet, Jeanne Godecke

Voorzitterschap Alkmaar Guardians

Beste leden,

In oktober is het weer zover en gaan we de Algemene Leden Vergadering houden voor het seizoen 2016-2017.

Termijn voorzitter

Op de agenda staat onder andere het benoemen van de voorzitter. Volgens onze statuten benoemen we onze voorzitter telkens voor een periode van drie jaar. Mijn termijn zit er dus al weer op!

Kandidaten

Ik heb besloten mij niet kandidaat te stellen voor een nieuwe termijn van drie jaar. Dit betekent dat ik tot de ALV nog in functie blijf en daarna mijn taken overdraag aan de nieuwe voorzitter. Ik ben blij te kunnen melden dat binnen het huidige bestuur Taco Huberts aangegeven heeft zich graag kandidaat te stellen en de rol van mij over te willen nemen.

Het is natuurlijk ook goed mogelijk dat er meerdere kandidaten zijn die zich willen aanmelden. Dit kan door een mail te sturen aan secretariaat@alkmaarguardians.nl.

Bestuur

Met mijn vertrek komt er een plaatsje vrij in het bestuur. Lijkt het jou leuk om mee te denken over de richting die wij als Alkmaar Guardians ingaan? Wil je meebeslissen over de toekomst van de club? Ga dan eens in gesprek met 1 van de bestuursleden of maak je interesse kenbaar via mail:  secretariaat@alkmaarguardians.nl.

Toekomstige rol

Nadat ik mijn taken overgedragen heb ben ik niet helemaal verdwenen bij de vereniging. Ik blijf in ieder geval betrokken bij de evenementencommissie en zal daarnaast nog wat ondersteunende werkzaamheden uitvoeren voor het bestuur.

Terugblik

Ik heb de afgelopen drie jaar met ontzettend veel plezier de rol van voorzitter vervult. Tijdens de drie jaar heb ik veel geleerd en veel gelachen en daarvoor ben ik Alkmaar Guardians en alle leden en vrijwilligers bijzonder dankbaar!

Vol trots kijk ik terug op alle mooie dingen die we met elkaar bereikt hebben. Van de Hardloop+ trainingen waarbij we onze conditie op pijl hielden in de zomermaanden tot de inmiddels traditionele seizoensafsluiting en van de Streetball Masters op de Paardenmarkt tot en met het landelijk spelen van ons U16 team en alles daartussen.

Deze successen zijn voor mij het bewijs dat deze vereniging super gezond is en dat de leden en vrijwilligers in staat zijn om prachtige resultaten met elkaar te bereiken.

Iedereen bedankt en tot in de sporthal!

Sportieve groeten,

Johan

Nieuws archief

Aankomende wedstrijden

Datum TijdThuis PloegUit Ploeg